logo1
blankblank
blank
blank blank
blank blank
blank blank

blank blank
blank
Случайнa снимка
blank
blank blank

blank blank
blank
Дейности
blank
blank blank

blank blank
blank
Здравей
blank
blank blank

blank blank
blank
Онлайн
blank
blank blank

blank blank
blank
Търси Прабългарска школа за оцеляване "Бага-Тур"
blank
blank blank

blank
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ДИВИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ В МИТОЛОГИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ И ПРАБЪЛГ   
blank blank blank
blank
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ДИВИТЕ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ В МИТОЛОГИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ И ПРАБЪЛГАРИ“
BG 05/975
Втората работна среща по проект „Дивите животни и птици в митологично-обредната система на древните траки и прабългари“ се проведе на 20-ти и 21-ви юни на хижа Русалка в НП „Централен Балкан”, района на с.Тъжа.
На 20-ти юни, първия ден, участниците в срещата извършиха 4-часов планински преход, ръководен от височинния алпинист Костас Канидис – участник в експедицията „Еверест,84“ и покорител на всички световни 7-хилядници в света. Практическата му лекция бе свързана с оцеляването сред природата, екипировката и оборудването, предвижването в трудни планински терени, преодоляването на скални масиви, скалисти ждрела и първични горски съобщества.
След прехода теоретичните занимания започнаха с лекция от доктора на биологическите науки Райчо Райчев на тема: „ Следознание и методи за наблюдения на диви животни и птици в естествени условия”. Участниците бяха запознати с основните представители на фауната и орнитофауната в района на парка, техните биологически и етологически особености, видовете животни, начините за разпознаването и наблюдението им, както и разчитане на следите, оставени от тях в природата. В последвалата оживена дискусия се включи зоотехникът Радост Филипова – член на СНЦ „Бага-Тур”, която е участник в европейски проект за възстановяване, опазване и поддържане популацията на ловния сокол в НП“Централен Балкан“.
Докторът по ветеринарна медицина и служител в станцията по болести на дивите животни към ИАГ – София Явор Гънчев направи обширна ретроспекция за развитието на популациите на някои видове диви животни и птици в миналото и днес. Той разказа за някои инициативи на природозащитни организации за интродукция и реаклиматизация на някои видове като мечка, рис, белоглав лешояд и др.
Работната среща продължи с представяне на доклад от Ивелина Митева на тема: „Мястото и ролята на дивите животни в българската традиционна везба“. Юношите и девойките бяха запознати с изображенията и значението на животните и птиците през различните исторически епохи върху българския костюм.
На 21-ви юни срещата продължи с поход на територията на резерват „Тъжанско ждрело”. Участниците направиха 8 км. преход до Бабското пръскало (15 м височина на пада) и Кадемлийското пръскало ( 78 м височина на пада) на територията на резервата. По време на прехода бяха извършени наблюдения на някои птици – скален орел, гарван гробар, горска улулица и следи от присъствието на благороден елен, дива коза и мечка. Попътно участниците се запознаха с легенди и предания за местността „Хайдушкото хорище“ – хайдушко свърталище, „Паунов връх“ – стар римски път и „Светица“ – римско кале крепост.
Проектът „Дивите животни и птици в митологично-обредната система на древните траки и прабългари“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г..www.ngogrants.bg


Публикувано от: BaGaTUR в сряда 01 юли 2015 - 10:54:00 Коментари: 0
blank
blank blank

blank
blankblankblank
© 2000 - 2010 Baga-Tur. All rights reserved.
blank